Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 januari

Onsdagen den 11 januari sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Information om uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar
  • Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Välfärdsredovisning 2022

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kallelse kommunfullmäktige 2023-01-11

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE