Kontaktcenter toppar servicemätning

I en servicemätning mot kommuner som har gjorts av Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar Uddevalla kommun bättre resultat än övriga kommuner i samma storlek.

Bild på kontaktcenter

Hayan Tafish, Carina Mellqvist och Morgan Stensson, kommunvägledare

Kontaktcenter i Uddevalla kommun, som har tagit emot förfrågningarna, är nöjda.

– Det är roligt att vi år efter år står oss väl i jämförelsen med andra kommuner och att vi fortsätter över lag att förbättra oss mot föregående år. En stor eloge till alla som gör att vi är där vi är, säger en stolt Stephanie Tamo, tillförordnad kontaktcenterchef.

I alla frågor som man har ställt har Uddevalla kommun bättre resultat än genomsnittet. Även i jämförelsen med andra kommuner med ett så kallat kontaktcenter får Uddevalla kommun bättre resultat. Finns det något som man kan förbättra?

– Det finns alltid saker man kan göra bättre och mer av. Vi är bättre än andra kommuner att lägga till merinformation som länkar, tips och idéer som inte efterfrågas, men det är en siffra som vi kan förbättra än mer, säger Stephanie.

Resultat i korthet

I 88 procent av kontakterna med kommunen får man tag i en handläggare, vilket är 10 procent bättre än andra kommuner. I 83 procent av fallen har man fått svar eller delvis fått svar frågan man hade. Jämfört med andra kommuner är det bättre med 13 procent.
På frågorna om personen som svarar ger merinformation med tips och idéer och om handläggaren är engagerad är svaret enhälligt positiva. Ingen har svarat att de har fått ett dåligt bemötande. 88 procent tycker att man till och med har fått ett mycket gott bemötande. Motsvarande siffra hos andra kommuner ligger på 61 procent. 100 procent av mottagen e-post svarades på inom ett dygn och i genomsnitt tog det 1 timma innan svar. Motsvarande siffra för andra kommuner är 4 timmar.

Undersökning

Kontakten har skett genom kommunens ordinarie telefonnummer och E-postadress. Frågorna till kommunen var inom sex olika områden: bygglov, förskola, grundskola, individ och familjeomsorg, miljö och hälsa gator och vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt kommunledningskontoret. Totalt har man gjort 120 påringningar och lika många kontakter genom E-post.