Grus istället för sopsalt

I stället för att sopsalta cykelnätet vid halka kommer Uddevalla kommun från och med nu och resten av vintern grusa vid risk för halka. Detta på grund av problem med utrustning.

Innehåll