Omledning av trafik på grund av avstängning av korsning

En längre avstängning av korsningen Tureborgsvägen och Timmerbergvägen för biltrafik gör att de som bor eller har sin parkeringsplats ovanför måste använda sig av Hagarnevägen för att köra in och ut ur området.

Bild på korsning

Korsningen kommer att stängas av och de som bor eller har P-plats får ledas om via Hagarnevägen.

Avstängningen görs bland annat för att förbereda för  asfaltering varför man vill ha så lite trafik som möjligt på delar av Tureborgsvägen.

Detta görs som en del  i det pågående entreprenadarbetet med att bygga om VA, gatubelysning och ny gång- och cykelbana, från Tureborgsbron fram till Dalstigen.

Läs tidigare nyheter om arbetet.