Så mår Uddevallaborna – läs den digitala välfärdsredovisningen

Nu finns en helt ny, digital och interaktiv välfärdsredovisning som är en omfattande kartläggning av folkhälsan i Uddevalla. Välfärdsredovisningen tas fram på uppdrag av Hälsopolitiska rådet och innehåller unik lokal statistik som ger en samlad bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i befolkningen. Kartläggningen kan vara ett kunskapsunderlag vid prioritering av främjande insatser för ökad jämlikhet i hela kommunen.

Tre kvinnor står framför en skärm där nya välfärdsredovisningen syns

Välfärdsredovisningen kan användas som ett kunskapsunderlag för hälsofrämjande insatser, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg, Ann-Charlott Gustafsson, ordförande Hälsopolitiska rådet och Helena Svernling, utredare statistik.

Generellt mår Uddevallaborna bra, om man frågar dem själva och om man jämför med andra kommuner, men det finns geografiska skillnader inom kommunen. Hälsan sjunker också med ökande ålder och män mår bättre än kvinnor. En högre utbildningsnivå medför bättre förutsättningar att ta hälsosamma beslut, samt ger bättre förutsättningar till arbete och försörjning, visar välfärdsredovisningen.

Folkhälsa viktigt när färre måste försörja fler

Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär att det framförallt blir allt fler äldre i Uddevalla. När det är färre i arbetsför ålder som ska försörja fler, så är det allt viktigare med ett utvecklat folkhälsoarbete.

- En välmående befolkning bidrar till en positiv samhällsutveckling, och det kostar mindre för samhället. Att bryta negativa händelseförlopp tidigt och att främja hälsa och förebygga ohälsa är kostnadseffektivt. Välfärdsredovisningen kan fungera som ett kunskapsunderlag när det gäller vilka åtgärder som ska genomföras och hur de riktas, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg.

Välfärdsredovisningen kan vara ett kunskapsunderlag vid prioritering av främjande och förebyggande insatser i Uddevalla för ökad jämlikhet.

- Välfärdsredovisningen innehåller fantastiskt mycket fakta och här kan vi tydligt få fram vad vi ska sätta resurser på och jobba vidare med. Vi ser tydligt att utbildningsnivå gör skillnad för var man bor, hur man bor, hur vi mår och om man har sysselsättning. Det är så viktigt att vi kommer rätt från början för att nå en hållbar välfärd, säger Ann-Charlott Gustafsson, (UP), ordförande i Hälsopolitiska rådet.

Några slutsatser i välfärdsredovisningen

  • Det finns systematiska skillnader – ojämlikhet – mellan geografiska områden i kommunen. Vad gäller utbildning och skola finns dock positiva exempel. Grundskolan i Uddevalla har efter ett långsiktigt och målinriktat arbete lyckats lyfta andelen elever som är behöriga till gymnasiet och tagit ett jättekliv i kommunrankingen från plats 208 i förra mätningen till plats 70 bland Sveriges 290 kommuner. Framförallt är det Ramnerödsskolan som bidragit till detta: Uddevallas skolor tar ett jättekliv uppåt i kommunranking - Uddevalla kommun
  • Andelen unga med med psykisk ohälsa är hög, framförallt hos flickor. Den psykiska ohälsan i ung ålder riskerar att påverka skolgång, framtida arbetsliv och den fysiska hälsan. Elevhälsan arbetar förebyggande, bland annat med Dans för hälsa Satsning på dans för unga tjejers hälsa - Uddevalla kommun.

Läs hela välfärdsredovisningen

Här kan du läsa den digitala och interaktiva Välfärdsredovisningen