Uddevalla får ytterligare 700 000 kronor för att undersöka mark som misstänkts vara förorenad 

Uddevalla kommun kommer att få ytterligare 700 000 kronor i bidrag för att börja undersöka marken på två platser i kommunen som misstänks vara förorenade. Det handlar om tidigare Vargläderfabriken (Eriksbergs garveri) och Esperöds kvarn och såg. På båda platserna har det historiskt funnits sådana verksamheter som kan ha lämnat efter sig föroreningar i marken.

Svartvitt äldre foto över Esperöds kvarn och såg samt Bohusläns regemente från sydost

Vy över Esperöds kvarn och såg samt Bohusläns regemente från sydost.

Bidragspengarna kommer från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och beviljas bara på ställen som misstänks vara förorenade men där det saknas en ansvarig part. Det handlar ofta om mycket gamla verksamheter som varit nedlagda under lång tid. De 700 000 kronor som nu beviljats i bidrag är utöver de nästan 4 miljoner kronor som kommunen redan fått sedan tidigare för att undersöka andra objekt (3 950 000 kronor)

- Det känns otroligt kul att vi får statligt bidrag för att påbörja undersökningar i dessa områden. Detta är områden där det inte finns någon ansvarig och där vi annars hade haft svårt att undersöka marken. Vi har redan fått bidrag för fem andra områden i kommunen där vi redan är igång med undersökningar. Det krävs markprover och utredningar för att ge oss en uppfattning om föroreningsmängder och spridning och därefter bedömningar om områdena behöver saneras och vilka risker som finns, säger Anna Karlsson, miljöinspektör på samhällsbyggnad.

Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri

Eriksbergs Garveri och därefter Vargläderfabriken låg på Kuröd nära Bäveån, vid landsvägen mot Vänersborg ett par kilometer öster om Uddevalla. Det var två garverier som var igång ungefär mellan 1887 - 1958. Vid garveriverksamheter från förr är det vanligt att man träffar på kromföroreningar. Här finns också risk för arsenikförorening.

Uddevalla kommun har nu fått 400 000 kronor i bidrag för att genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning, en så kallad förstudie i området.
Läs mer om Eriksbergs garveri/Vargläderfabriken>>

Esperöds kvarn och såg

I området startade kvarnverksamhet kanske så tidigt som i slutet av 1500-talet. Verksamhet har bedrivits på båda sidor om Bäveån ända fram tills  Esperöds kvarn och såg brann ner på nyårsnatten 1964/1965. I marken kan föroreningar från verksamheten finnas kvar, det skulle exempelvis kunna röra sig om metaller (som arsenik, koppar eller kvicksilver), metylkvicksilver, pesticider eller petroleumprodukter.

Uddevalla kommun har nu fått 300 000 kronor i bidrag för att genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning, en så kallad förstudie i området.
Läs mer om Esperöds kvarn och såg>>

Bidrag till undersökningar av förorenad mark i sju områden i Uddevalla

Uddevalla kommun har sedan tidigare sökt och fått bidrag från Naturvårdsverket för fem andra förorenade områden. Det innebär att kommunen nu fått bidrag till undersökningar under 2022 för sammanlagt fem förorenade områden. Flera av dessa kommer att fortsätta utredas under 2023.
Läs mer om förorenade områden i Uddevalla>>

Länsstyrelsens pressmeddelande om de kommuner som fått beviljade bidrag: Nio förorenade områden ska undersökas>>

Har du frågor om förorenade områden i Uddevalla

Kontakta vår miljöinspektör Anna Karlsson via e-post: anna.m.karlsson@uddevalla.se.