Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns demokratipris?

Demokratipriset delas årligen ut till någon eller några som på ett utmärkande sätt värnar demokrati, mänskliga rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt ingripande. Lämna ditt förslag på pristagare senast 15 april.

Illustration med rosa bakgrund och massa människor i olika åldrar och etnisk bakgrund står bredvid varandra

Vem eller vilka tycker du ska få årets demokratipris?

Känner du till någon eller några som stämmer in på beskrivningen ovan? Tänk fritt kring demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkande av olika former av diskriminering i Uddevalla. Civilkurage ingår som ett kriterie i demokratipriset och handlar då om uppvisat civilkurage kopplat till de övriga kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och diskriminering.

- Demokratin ska inte tas för given utan behöver värnas varje dag. Med demokratipriset vill kommunen främja och lyfta fram insatser som stärker ett demokratiskt samhälle, säger Christina Nilsson, fullmäktiges ordförande, Uddevalla kommun.

Vem kan nomineras?

En person, grupp, förening eller annan sammanslutning som är folkbokförd i eller har sin verksamhet i Uddevalla kommun kan nomineras. Demokratipriset kan inte gå till verksamheter eller anställda inom kommunkoncernen inom ramen för deras uppdrag.

Diplom och 10 000 kronor

Uddevalla kommuns demokratipris består av 10 000 kronor och ett diplom. Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller presidium, alternativt av annan utsedd person, i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. Jury för demokratipriset är demokratiberedningen.

Lämna förslag på pristagare senast 15 april

Du som är bosatt i Uddevalla kommun kan lämna förslag på pristagare. Välkommen med din nominering! Sista dag för att lämna in förslag är 15 april.

Skicka in ditt förslag på pristagare via formulär här

Eller mejla ditt förslag till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Eller skicka till postadress:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla
Märk kuvertet "Demokratipris"