Nya Ramnerödsskolan färdig för inflytt

Efter flera års nybyggnation och renovering kan nu de första låg- och mellanstadieeleverna flytta in i den nybyggda skolan. Samtidigt flyttar högstadieeleverna in i en den gamla helt nyrenoverade skolan. Till detta har idrottshallen byggts till och renoverats och en ny utemiljö skapats.

Bild på entré Ramnerödsskolan

Entré Ramnerödsskolan

Högstadiet

Tidigare har en helt ny huvudbyggnad uppförts, som tills nu högstadieelever har haft som hemvist. Nu när är även den gamla skolbyggnaden är totalrenoverad har högstadiet flyttat från huvudbyggnaden till den nyrenoverade byggnaden.

– Här kommer varje årskurs få ett eget våningsplan, med grupprum och övriga lokaler anpassade efter verksamheten som bedrivs, säger Mina Anger, Rektor för Ramnerödsskolan.

Låg- och mellanstadiet

Under slutet av februari kommer förskolan till årskurs tre flytta in i huvudbyggnaden. Till hösten kommer även årskurserna fyra till sex flytta in i huvudbyggnaden.

– I den nya skolan finns två separata fritidshemslokaler vilket ger stora möjligheter att sätta fokus på just fritidsverksamheten för elever i åk F-6. Vi har även en fantastisk ny utemiljö som bjuder på både skog och ytor för olika typer av lek och bollsport för de yngre barnen. Genom att skolgårdarna såväl som innemiljöerna är skilda åt mellan stadierna erbjuds de yngre barnen en lugn och trygg miljö samtidigt som de får fördelarna med den större skolan. Vi har exempelvis ett stort gemensamt bibliotek och en angränsande musiksal med stans vackraste utsikt. I de här lokalerna hoppas vi att hela skolan F-9 ska kunna mötas och lära av varandra genom uppträdanden, lässtunder och andra organiserade aktiviteter, fortsätter Mina Anger.

För att knyta samman de två skolbyggnaderna har man även gjort en förbindelsegång. Här hittar man även den nya matsalen med ett nytt kök.

Idrottshall och utemiljö

Förutom de två skolbyggnaderna har man renoverat och byggt ut idrottshallen som även har fått fler omklädningsrum, duschar och toaletter. Även utomhusmiljön har fått sig en översyn med nya lekmiljöer på de två skolgårdarna samt en ny idrottsplats.

Sammanlagt har den nya skolan kapacitet för 26 klasser och 650 till 750 elever.