Givande möte i verksamheterna för KS ordförande

Under torsdagen besökte kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson i Uddevalla kommun olika verksamheter i socialförvaltningen. Alla politiker har fem praktikdagar per år, och Martin kommer att praktisera en dag för varje förvaltning.  Dessa dagar uppskattar han på flera sätt.

Bild på besök med brukare, tjänstemän och politiker.

Från vänster ser vi Jan Pettersson, Britta Olsson, Roger Granat (förvaltningschef), Martin Pettersson (kommunstyrelsens ordförande), Anita Hög Utter

- Genom besöken får jag möjlighet att få en djupare förståelse för verksamheten som bedrivs. Samtalen med medarbetarna väcker många tankar som jag inte skulle fått utan besöken, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande på Uddevalla kommun.

När vi träffar Martin är han på Södertulls vård- och omsorgsboende. Här möts vi av enhetschefen som berättar att det är 10 år sen man invigde boendet. Ett boende som uppskattas av både personal och de som bor här.

- Jag tycker det är väldigt roligt att vi får visa vårt fina boende och att personalen får träffa både tjänstemän och politiker, men även att de får träffa de som bor här. Det är första gången under min tid som vi får politikerbesök - det är väldigt uppskattat, säger Piengpid Svensson, enhetschef på Södertulls vård- och omsorgsboende.

Under de två timmar Martin besöker vård- och omsorgsboendet hinner han både prata med personalen och de som bor här.

- Det var många bra samtal där jag fick ta del av vad våra medarbetare tycker samt tankar om schemaläggning med mera. Jag fick även vara med de äldre när personalen visade pedagogiska digitala verktyg, fortsätter Martin.

Sammanlagt besöks tre verksamheter under dagen. Först ut var familjekontoret och mottagningsenheten, därefter daglig verksamhet och kretsloppet, för att avslutas med Södertulls vård- och omsorgsboende.

- Det var väldigt givande att få träffa mottagningsgruppen. När Tidö-avtalets reformer väl träder i kraft kommer vi att få till det informationsutbyte med Polisen och skolan som verksamheten efterfrågar, men vi måste också fundera över huruvida vår kommunala organisationsstruktur är optimal, säger Martin.

På daglig verksamhet förenades nytta med nöje då tidigare köp av braständare gjorde att besöket fick en extra dimension.

- Jag köpte braständare av Linkärvens dagliga verksamhet före jul och nu fick jag vara med och tillverka dem och samtidigt träffa personal och brukare som är involverade i tillverkningen - det var kul, avslutar Martin.

Bild på kommunstyrelsens ordförande och brukare.

Från vänster Martin Pettersson (kommunstyrelsens ordförande), Anita Hög Utter och Britta Olsson till höger.