Nu tar Rimnersbadet form – följ med in i byggnaden

Nya Rimnersbadet tar form på Rimnersområdet! Nu har stommarna kommit upp till hela byggnaden, arbete pågår med fasaden och inne i byggnaden sker många olika arbeten. I filmen ovan kan du följa med in till det pågående bygget av Rimnersbadet.

Anders Emilsson står framför en stor byggnad med vit fasad, och ett par kranar i bakgrunden

Rimnersbadet tar form! Här syns kommunens projektledare Anders Emilsson framför det pågående bygget av Rimnersbadet.

- Vi följer tidplan och budget för det pågående bygget av Rimnersbadet. Uddevallas nya simhall ska stå klar till sommaren 2024, säger Anders Emilsson, projektledare samhällsbyggnad.

Stommen till Rimnersbadet har kommit på plats och utvändigt sker fasadarbeten och takarbeten. Fasaden kommer till stor del att gå i vitt, och den del där 50-metersbassängen byggs kommer att vara svart. Fasaden i den första delen av Rimnersbadet där entrén ligger är i princip klar, nu har värmen slagits på inför det fortsatta invändiga arbetet.

Förbindelsegången som leder mellan Rimnershallen och Rimnersbadet är också på plats, nu återstår installation av fönster och andra arbeten inuti gången.

Många arbeten pågår invändigt

Inne i Rimnersbadet sker nu många olika arbeten samtidigt. VA-ledningar, el och ventilation installeras samtidigt som det pågår gjutnings-, murnings- och putsarbeten.

  • Entrédelen håller på att byggas upp med inre väggar till cafeteria/reception.
  • Omklädningsrummen har fått färdiggjutna väggar.
  • Barnbassängen är nästan färdigformad och färdiggjuten.
  • Undervisningsbassängen är färdiggjuten. Nu är bassängen fylld med vatten för att provtryckas, för att se att betongen håller tätt. Därefter ska bassängen tömmas och torkas innan den förses med tätskikt, och därefter kaklas.
  • 50-metersbassängen är färdiggjuten. Bassängen håller nu på att fyllas med vatten för att provtryckas, för att se att betongen håller tätt. I bassängen står byggnadsställningar för att kunna bygga taket.
  • Två hopptorn har kommit på plats vid ena kortsidan av 50-metersbassängen.
  • Läktaren till 50-metersbassängen har gjutits färdig.

Rimnersbadet beräknas ha tätt hus i april. Därefter påbörjas tätning och kakling av bassängerna.

I filmen ovan kan du följa med in på byggarbetsplatsen för Rimnersbadet och ta del av det arbete som pågår.
Du kan också se en syntolkad version av filmen på Youtube

Läs mer om Rimnersbadet