Ny upphandling för parkeringstjänster

Uddevalla kommun väljer nu att upphandla tjänsten på nytt för digitala betaltjänster på kommunala parkeringar. Detta på grund av att den tidigare upphandlingen möjliggjorde för leverantörerna att ta ut en serviceavgift av de som parkerade.

- Det är olyckligt att det har blivit möjligt och det är en miss att vi inte uppmärksammat detta inför avtalsskrivningen, säger Paula Nyman, Enhetschef Gatu- och parkförvaltning på Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun har nu kommit överens med de tre leverantörer som levererar tjänsten att göra  om upphandlingen och samtidigt justera i kraven så att det inte händer igen.

- I den kommande upphandlingen säkerhetsställer vi att tjänsten även fortsättningsvis ska vara kostnadsneutral för kunden och att det inte tillkommer någon extra avgift, förutom parkeringsavgiften, oavsett vilken leverantör man väljer, avslutar Paula.

Upphandlingen förväntas vara klar under mars så att de nya avtalen kan börja gälla kort därefter