Bussavstängning och omledning av trafik

Eftersom ett större vägarbete pågår på Tureborgsvägen och att man har kommit in i en fas där framkomligheten är begränsad gör det att den tillfälliga busshållplats som har funnits inte längre kommer att kunna användas. Även omledning av trafik genom alternativa vägar till bostäder och parkeringsplatser krävs.

Istället för den provisoriska busshållplatsen rekommenderar man resenärerna att ta sig till Lilla torget och Äsperödsbron för kollektivtrafik. Avstängningen kommer att vara mellan vecka sex och vecka 22 och inkluderar även Timmerbergsvägen och Dalstigen.

Omledning av trafik

Avstängningen gäller även boende på Tureborgsvägen 1, 3, 5, 12, 14 samt på Timmersvägen 1, 3, som istället hänvisas till Tureborgsbron för att ta sig till sina bostäder. Har man parkeringsplats längs Tureborgsbacken så får man ta sig till dessa genom Hagarnevägen. Hagarnevägen hänvisas man även till om man bor eller har parkering efter Tureborgsvägen 14, vika är är följande gator: Tureborgsvägen 16 och uppåt mot och förbi 20, 22, 23, 24. Hagarnevägen 39, 41, 45 samt Klippgatan 1 och 2.

Arbete med vattenledningar

Att inte bussen kan använda busshållplatsen beror på platsbrist då den har svårt att vända samt att man under tiden kommer att provtrycka vattenledningar som gör att vägen delvis kommer att vara uppgrävd.

Läs mer om arbetet här