Ditt bibliotek växer

Biblioteken i Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg blir nu Biblioteken i Fyrstad. Det innebär att du kommer att kunna låna, reservera och lämna tillbaka böcker och medier på vilket bibliotek du vill – med bara ett bibliotekskort.

Du kommer framöver att kunna söka böcker samt hitta bibliotekets tjänster och databaser på en gemensam webbplats.

Samma service oavsett var du bor

För dig som använder biblioteket innebär samarbetet framför allt att du får tillgång till ett större medieutbud och att servicegraden ökar. Du får helt enkelt möjlighet till samma service oavsett var i Fyrstad du bor. Du kommer att kunna låna, reservera och lämna tillbaka medier på vilket bibliotek du vill i de fyra kommunerna. Till exempel kan du låna en bok på Lysekils stadsbibliotek och sedan lämna tillbaka den på Sylte bibliotek i Trollhättan.

Samma låneregler kommer att gälla för samtliga bibliotek och du kommer även att ha tillgång till samma digitala bibliotekstjänster, med några få undantag, oavsett kommun.

Ny bibliotekswebb under våren

Bibliotekens nya gemensamma webbplats och biblioteksdatasystem kommer att vara på plats under våren 2023. Övergången till de nya systemen kommer att ske i etapper där biblioteken i Uddevalla är först ut, följt av Vänersborg, Trollhättan och slutligen Lysekil.

Biblioteken kommer att informera löpande under våren om bibliotekssamarbetet och hur det påverkar dig som användare.