Företagsmaraton för bättre näringslivsklimat

Uddevalla kommun genomför under vecka nio ett företagsmaraton för att skapa bättre service med syftet att skapa ett bättre företagsklimat.

Det är en del i arbetet att förbättra förutsättningarna för, och servicen till, kommunens företagare. För att det ska vara möjligt vill man besöka så många företag som möjligt på deras hemmaplan.

-  Vi vill möta företagen i deras vardag och lyssna till deras behov och önskemål av oss som kommun. Måhända kan mindre anpassningar i vårt arbete skänka stort mervärde för kommunens företag, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande på Uddevalla kommun, som kommer vara en av de som besöker företagen.

Utskick till alla företag

För att få så många företag som möjligt att besöka har ett vykort skickats ut till alla 5600 företag som finns i Uddevalla kommun om att man kan anmäla sig om man vill ha ett företagsbesök.

- Förutom vykort har vi skickat nyhetsbrev till de företagare som har angett att de vill ha information av oss. Dessutom kommer det att synas i sociala medier och andra kanaler, säger Mats Eliasson, kommunikationschef på Uddevalla kommun, som också utlovar att man ska kunna ta del av besöken på kommunens hemsida och andra kanaler, så att även de företagare som inte besöks ska kunna följa vad som diskuteras.

Pusslande

Efter anmälan kommer ett digert arbete att ske för att pussla ihop besöken med politiker och tjänstemän. Därefter kommer företagen få reda på när besöket under vecka nio kommer att ske.