Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 8 februari

Onsdagen den 8 februari sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Information om revisionsrapport om kommunens långsiktiga ekonomiska planering.
  • Information från Uddevalla Energi AB om förändringar i energimarknaden samt vilka de stora skeendena är och hur Uddevalla Energi bidrar på bästa sätt till staden.
  • God ekonomisk hushållning 2023 för Uddevalla Vatten AB.
  • Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning.
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023.

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-02-08

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE