Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen

Fortsatta satsningar på trygghet kring Kampenhof, ordningsvakter i centrum, trygghetsarbete i bostadsområden och förebyggande informationsinsatser kring droger. Det är några punkter som ingår i det nya medborgarlöftet som nu skrivits under mellan Uddevalla kommun och polisen för ökad trygghet och säkerhet.

Jens Börretzen och Malin Krantz sitter vid ett bord och signerar medborgarlöftet, de ler och tittar in i kameran

Nu är ett nytt medborgarlöfte undertecknat av Jens Börretzen, biträdande lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal, och Malin Krantz, kommundirektör i Uddevalla kommun.

Medborgarlöftet är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Lokalpolisområde västra Fyrbodal och Uddevalla kommun. Samverkansöverenskommelsen ska bidra till att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet. Genom överenskommelsen stärks en redan tät samverkan mellan kommunen och polisen.

- Samarbete mellan olika myndigheter är allt viktigare i det samhälle vi lever i idag för att öka tryggheten. Vi jobbar tillsammans för medborgarnas bästa, säger Malin Krantz, kommundirektör.

- Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att minska brottsligheten. Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet är två bra exempel på att vi arbetar i samma riktning, säger Jens Börretzen, biträdande lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal.

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som polisen och kommunen tillsammans tar fram och genomför för ökad trygghet och minskad brottslighet inom ett verksamhetsområde eller på en geografisk plats. Det nya medborgarlöftet mellan Uddevalla kommun och polisen gäller i två år, under åren 2023-24, aktiviteterna kommer att följas upp i december 2023 och revideras inför 2024.

Vi har lyssnat på vad invånarna tycker

Under hösten 2022 svarade cirka 1200 boende och verksamma i Uddevalla på en trygghetsenkät. Majoriteten upplever att de känner sig trygga i kommunen och sitt bostadsområde. Grannar och grannsamverkan tas upp som ett exempel på en bidragande faktor till en känsla av trygghet. De faktorer som påverkar otryggheten är främst polisiär närvaro, alkohol och droger i samhället, stölder, inbrott och otrygga platser med dålig belysning. En återkommande plats som skapar en känsla av otrygghet är Kampenhof i centrala Uddevalla.

Svaren från trygghetsenkäten, tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder, har resulterat i ett antal löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande de kommande två åren.

Fokus på de centrala delarna

Under 2023–2024 kommer det vara fortsatt fokus på de centrala delarna av Uddevalla. Ökad polisiär närvaro, och samverkan med kommunen genom förebyggande och repressivt arbete när det gäller alkohol och droger. Samarbetet mellan kommunen, polisen och det lokala näringslivet ska utvecklas genom information kring brottsförebyggande arbete, stöd och trygghetsvandringar. Vidare kommer polis och kommun att utveckla arbetet mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis genom ett utökat samarbete med Brottsofferjouren.

Medborgarlöfte, aktiviteter under 2023 (revideras inför 2024)

 • Att fortsätta med den bevakning som sker i anslutning till Kampenhof och centrala stan, ordningsvakter. Ansvarig: kommunen.
 • Att aktivt arbeta med Effektiv samordning för trygghet och rapportering av händelser brott. Samverka och genomföra insatser, förebyggande och repressivt mot brottslighet. Exempel på insatser: Trygga trappan, Drogfria platser. Ansvarig: polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
 • Att aktivt arbeta med ordningsproblematik och trygghetsskapande arbete i bostadsområden, exempelvis Trygga trappan. Ansvarig: Kommunen, polisen och bostadsbolag.
 • Att i Uddevalla genomföra planerade insatser mot narkotika. Ansvarig: polisen. Vid behov i samarbete med andra aktörer.
 • Att möjligheter till att organiserade trygghetsskapande initiativ understöds. Ansvarig: polisen och kommunen.
 • Att insatser utvärderas internt samt i lokala BRÅ som under året regelbundet följer upp insatserna och rapporterar till styrgruppen kommun/polis. Ansvarig: Polisen, kommunen, och externa aktörer.
 • Att genomföra medborgardialoger avseende trygghetsfrågor. Ansvarig: polisen och kommunen.
 • Att genomföra grannsamverkansträffar 2 gånger per år och utveckla arbetet med grannsamverkan. Ansvarig: polisen och kommunen.
 • Att genomföra informationsträffar till vårdnadshavare med flera gällande narkotika, en gång per termin. Ansvarig: polisen och kommunen.
 • Att arbeta med metodstödet Drogfria platser med fokus på Kampenhof. Ansvarig: polisen, kommunen och externa aktörer.
 • Att arbeta med särskilt utsatta brottsoffer. Ansvarig: polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
 • Att förbättra information kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bedrivs i kommunen. Ansvarig: polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
 • Att genomföra riktad information till vårdnadshavare gällande mopeder och A-traktorer, en gång per termin. Ansvarig: polisen och kommunen.
 • Att utöka och utveckla samverkan med näringslivet. Ansvarig: polisen och kommunen.

Läs tidigare nyhet Hur trygg är du i Uddevalla och Ljungskile?

Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson står uppe på Stadshusets tak, man ser Uddevalla i bakgrunden.

Kommunpolis Tony Bengtsson och säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson har träffat och samlat in synpunkter om trygghet från invånare i Uddevalla.