Ny lösning ska testas för att fördröja översvämmande vatten

Under våren ska Uddevalla kommun, Riverside och Västvatten gemensamt installera och under ett år testa en speciell sorts backventiler i ett antal dagvattenbrunnar. Syftet är att se om backventilerna kan stoppa havsvattnet från att tryckas upp via dagvattenbrunnarna vid storm, så att risken för översvämning minskar och att tiden innan problem uppstår förlängs. Ett tiotal backventiler kommer att installeras i dagvattenbrunnar i området kring Riverside och Museigatan. 

Tre personer sitter på huk vid en dagvattenbrunn, man ser den gula Riverside-byggnaden i bakgrunden och den stora blå båtpropellern

Nu gör vi en gemensam satsning för att minska risken för översvämning, säger Henrik Särborn från Uddevalla kommun, Martin Otter från Västvatten och Lena Lilja från Riverside.

Området kring Riverside, Kampenhof och Bastionsgatan är platser som drabbas av återkommande översvämningar vid ogynnsamma väderförhållanden. När det är kraftig pålandsvind så kan det översvämmande vattnet stiga snabbt i områden där bilar står parkerade.

- Vi gör denna satsning tillsammans med kommunen och Västvatten i hopp om att kraftigt minska risken för översvämning. Vi är jätteglada, vi har jobbat för detta länge så det känns toppen att vi snart är igång och testar detta, säger Lena Lilja, fastighetsförvaltare på Mötesplats Riverside.

Backventiler kan vara en del av problemlösningen

Backventilerna släpper igenom regnvatten normalt sett, men de slår till och stänger helt om havsvattnet börjar tränga upp bakifrån in i dagvattenbrunnen. Förhoppningen är att backventilerna skulle kunna vara en del av problemlösningen vid extrema vädersituationer när det riskerar att bli översvämning. Det handlar om sådana lägen då havsvattennivån höjs på grund av kraftig pålandsvind, och havsvattnet börjar tryckas upp och ut ur dagvattenbrunnar.

Vid de tillfällen då det samtidigt kommer mycket regn i kombination med kraftig pålandsvind, så kommer inte backventilerna att kunna hindra översvämning. I dessa lägen stoppas regnvattnet från att rinna genom dagvattenbrunnarna och ut i havet, vilket gör att regnvattnet istället ansamlas på markytan.

Brunnar i lägsta punkter får backventiler

Sammanlagt är det ett tiotal dagvattenbrunnar som kommer att få backventiler installerade på prov. De brunnar som ligger i de lägst belägna punkterna i området kring Riverside kommer att vara aktuella för installation av backventiler. Det är dessa brunnar som är mest utsatta när havet trycks upp och inåt land.

Riverside står för kostnaden för installation av backventiler i de dagvattenbrunnar som ligger inom fastigheten, och övriga ventiler på kommunens mark bekostas av Uddevalla kommun.

- Backventilerna är en relativt enkel lösning som är värd att testa. Vi kommer att installera dem i ett antal brunnar och sedan utvärdera hur väl de fungerar. Det går också att flytta dem till andra brunnar, om de gör bättre verkan där, säger Henrik Särborn, trafikingenjör.

Testet med backventiler kommer att pågå minst ett år, därefter ska funktionen utvärderas.

Uddevalla kommun arbetar sedan flera år tillbaka med projektet kajpromenad med översvämningsskydd. Läs mer om hur Uddevalla ska skyddas

Dagvattenbrunn, man ser asfalt och bilar runtom

Backventiler ska testas i dagvattenbrunnar i de lägsta punkterna i området kring Riverside och Museigatan.