Omplanering av hållplats på Kurveröd

Busshållplatsen på Kurveröd återställs för att byggas om i ett senare skede.

Bild från Kurveröd centrum

Hållplatsen i Kurveröd kommer att återställas och byggas om längre fram

På måndagsvägen, Kurveröd, har arbetet påbörjats för att bygga om busshållplatsen. Kommunen har nu valt att ta fram en annan typ av hållplatslösning än den som tidigare var planerad.

Det innebär att ombyggnaden avbryts och att det nu sker en återställning av hållplatsen till dess att planeringen är klar för genomförande igen.

Ombyggnation förväntas istället genomföras 2024.