Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdag 9 februari

Torsdag 9 februari har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 på Bohusläns museum. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomar sitter runt ett u-format bord i en vit pelarsal med röd matta

Ungdomsfullmäktige sammanträder 9 februari.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 9 februari:

  • Dialog om skolmaten med barn-och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Forseng (SD)
  • Ungdomsförslag om bana för bilar eller A-traktorer
  • Förslag om nattklubb för unga 15-17 år för gemenskap bland unga
  • Utvärdering av fotbollsturnering Rimnersvallen
  • Information om samarbete med Rädda Barnen

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll