Fortsatt trygghet med ordningsvakter på Dalaberg

Nu är det klart att ordningsvakterna på Dalaberg får ett fortsatt uppdrag att patrullera i ytterligare tre år. Kommunen testade ordningsvakter under 2022 som en trygghetsskapande åtgärd och resultatet har fallit väl ut. Trygghetsmätningar visar att känslan av trygghet och ordning i området har förbättrats sedan ordningsvakterna började arbeta på Dalaberg.

Två ordningsvakter står med ryggarna mot kameran, de har blå kläder och gula västar med texten Ordningsvakt

Ordningsvakterna på Dalaberg kommer att få fortsätta bevaka området som en trygghetsskapande åtgärd.

- Kommuninvånarnas trygghet är av största vikt för den nya majoriteten varpå jag är glad över att vi nu fått tillstånd för att fortsatt ha ordningsvakter på Dalaberg, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Ordningsvakternas uppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen, och att genom sin närvaro skapa trygghet. Dalabergs centrum är en plats med många offentliga tjänster och många boende. En stor del av arbetet med att minska segregationen är att kunna erbjuda en bra offentlig service i närområdet där människor bor. Det är av stor betydelse att den offentliga servicen görs så trygg som möjligt.

Vakterna patrullerar allmänna ytor utomhus

Vakterna har i uppdrag att patrullera gator och andra allmänna ytor utomhus, och kan ingripa vid brottsliga eller hotfulla situationer. De bevakar hela Dalabergs centrum samt omkringliggande ytor, samt vissa busshållplatser på Fjällvägen och Myråsvägen.

Ordningsvakterna planeras för valda kvällar under de närmaste tre åren där schema kommer att anpassas till de behov som finns.

Särskild prioritering av bostadsnära ordningsfrågor

Kommunen har ansökt om och fått ett särskilt tillstånd från polisen för att kunna anlita ordningsvakter vid Dalabergs centrum. Ordningsvakterna har fått ett förordnande som gäller tre år, till och med 9 februari 2026.

- Vi ser att ordningsvakterna har gett effekt, det har blivit lugnare i området. Eftersom provåret 2022 har fallit väl ut så känns det positivt att vi fått ett förnyat tillstånd från polisen, säger Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun har tillsammans med Polisen västra Fyrbodal undertecknat ett medborgarlöfte som gäller 2023-2024. I medborgarlöftet gör de båda parterna en särskild prioritering av bostadsnära ordningsfrågor.