Gymnasieelever undersöker hur grönytor används

Bor du i Helenedal, Hovhult eller Fasseröd och vill tycka till om aktivitetsytorna i ditt område? Just nu undersöker elever från teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö vad invånarna tycker om de mindre grönytorna i sitt bostadsområde. Det är utpekade ytor som kan användas för olika slags fysiska aktiviteter.

En grupp elever står vid ett bord som är fullt av informationsbrev och kuvert

Eleverna Yrla Bengtsson, Elin Brisholt, Alice Oja Eriksson, Marja Hylander, Kajsa Ottosson och Isabelle Andersson förbereder brevutskick kring aktivitetsytorna.

Undersökningen genomförs i ett samarbete med gatu- och parkavdelningen i Uddevalla kommun. Det övergripande syftet är att undersöka om och i så fall vilka av kommunens aktivitetsytor som ska upprustas, förändras eller tas bort. De aktivitetsytor det handlar om är gräsytan intill tennisplan vid Hovhultsskolan, gräsytan intill lekplatsen Opalen/Angry birds på Fasseröd, samt gräsytan vid Penninggatans vändplats i Helenedal.

- Vi vill uppmuntra till fysisk aktivitet, för en förbättrad folkhälsa. Vad tycker ni som bor i området att grönytan ska användas till? Är det en trygg plats, kan den användas, vill man använda den, finns det belysning och annat som gör att man vill vistas där, och bör den utvecklas? Det är sådant vi vill få veta i undersökningen säger Marie Grice, lektor Uddevalla gymnasieskola.

Eleverna hämtar in synpunkter på olika sätt genom enkäter, intervjuer och har skickat ut informationsbrev till boende i de berörda områdena. Mindre barn får även rita egna förslag. Kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysen.

Bor du på Hovhult och vill tycka till?

Välkommen aktivitetsytan intill Hovhultsskolan fredag den 17 februari klockan 10-12! En grupp elever kommer att bjuda på kaffe och prata med invånare som bor på Hovhult om aktivitetsytan.

Bor du i Hovhult och vill svara på enkäten? Svara här

Bor du i Helenedal och vill svara på enkäten? Svara här

Bor du på Fasseröd och vill svara på enkäten? Var med och förbättra aktivitetsytan intill Opalen! Använd QR-koden nedan:

En qr-kod