Förslag på ny vision för Uddevalla kommun

Samtliga partier i Uddevalla kommun har arbetat fram ett förslag på en ny vision för Uddevalla kommun. Visionen ska vara ett långsiktigt strategiskt styrdokument. Det är kommunfullmäktige som den 8 mars kommer att ta ställning till om den nya visionen ska godkännas. Samma dag tar fullmäktige också beslut om ny strategisk plan.

Flygbild över brygga och hus vid Gustafsberg, det är sommar och blått vatten

Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, företagare och turister.

Förslaget på ny vision för Uddevalla kommun är:

Uddevalla - en plats för hela livet

En plats: Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela: Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun.
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro.

Livet: Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss.
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.

Kommunfullmäktige ska också besluta om strategisk plan

Den 8 mars ska kommunfullmäktige även besluta om den nya strategiska planen, som utgår från förslaget till ny vision. Planen innehåller den politiska majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för mandatperioden och åtta prioriterade områden. Den innehåller också kommunfullmäktiges styrkort för 2023-2026.

De tre kompassriktningarna som föreslås i den strategiska planen är:

Uddevalla kommun

- en kommun att lita på
- ständig utveckling
- ekonomisk balans

Inom dessa tre kompassriktningar finns de åtta prioriterade områdena: trygghet, arbetsmiljö, kärnverksamhet, bättre företagsklimat, utveckla välfärden, arbetslinje, energiförsörjning, god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen har idag onsdag 22 februari beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Uddevalla kommuns vision, samt att fastställa strategisk plan 2023-26 samt kommunfullmäktiges styrkort.

Förslag till Strategisk plan 2023-2026 Pdf, 8.3 MB. (pdf för utskrift)