Nu kommer belysningstornen upp på Rimnersvallen

En milstolpe i bygget! Nu kommer de fyra stora belysningstornen upp på Rimnersvallen. Tornen är 42 meter höga och ska kunna lysa upp fotbollsplan och friidrottsytor med 800 lux vid tv-sändningar.

En man och en kvinna i varselkläder och bygghjälmar står på den östra läktaren, i bakgrunden syns ett belysningstorn komma på plats.

Projektledarna Anders Emilsson och Cecilia Wahlskog på den östra läktaren av Rimnersvallen, i bakgrunden syns det första belysningstornet komma på plats.

Bygget av nya Rimnersvallen går framåt i rask takt. Nu i veckan kommer en väsentlig del av arenan på plats, nämligen de fyra stora belysningstornen. På Rimnersvallen placeras dessa torn ut i vardera hörnet av arenan. Belysningstornen är utformade så att de motsvarar de krav på belysning som Fotbollsförbundet ställer på fotboll i Superettan.

- Det är en milstolpe i bygget att få upp de här belysningstornen på Rimnersvallen. Nu ser det ut som en idrottsarena igen, säger Anders Emilsson, projektledare på samhällsbyggnad.

Dimbart ljus som kan anpassas till aktivitet

Ljusen i tornen är dimbart och går att ställa in i fem olika lägen så att ljusstyrkan kan anpassas till den aktivitet som pågår på arenan. Exempelvis 100 lux för löpträning och som mest upp till 800 lux vid fotbollsmatcher som direktsänds i tv. Belysningen består av energisnåla led-lampor av senaste teknik och med lång livslängd. Varje belysningstorn sätts fast i färdiggjutna fundament med stora bultar, och nedre delen av tornen förses med klättringsskydd.

- Vi tänder troligen upp belysningstornen och testar och finjusterar belysningen i maj, då ska alla installationer vara på plats. Tornen ser smäckra ut trots sin stabila konstruktion, de ska kunna användas i minst 30 år, säger Cecilia Wahlskog, projektledare på samhällsbyggnad.

Övrigt arbete som pågår på Rimnersvallen

Östra läktaren: På första våningsplan är väggar till omklädningsrummen färdiga, installationsabeten pågår. Nu ska golv läggas och innertak sättas upp, samt övriga installationer av el, värme och vatten. På plan två sker murningsarbeten för kiosk och toaletter. Gångbron mellan Östra läktaren och Rimnershallen är klar att använda. Läktarens tak är färdigbyggt.

Västra läktaren: Installationsarbeten pågår invändigt, nu muras och gipsas innerväggar på plan ett där det blir omklädningsrum, duschar, toaletter, förråd, övriga ytor och entré. På plan tre har ytterväggar monterats, där ska innerväggar komma upp. Läktarens tak är till viss del färdigbyggt.

Norra läktaren: hela läktaren är färdiggjuten med ståplatser, nu pågår arbeten med väggar till toaletter, förråd och andra ytor invändigt. Bakom norra läktaren sker förberedande markarbeten inför bygget av entrédelen.

Fotbollsplan och friidrottsytor: markarbeten pågår på södra delen av planen, där kommer en mur upp med staket. Arbetet med själva fotbollsplanen startar i mars. En bottenplatta håller på att gjutas för byggnation av personalutrymmen.

ett belysningstorn ligger på marken framför den västra läktaren

Belysningstornen monteras först ihop på mark, sedan lyfts de på plats med en kran. Här syns västra läktaren i bakgrunden.

Belysningstornens ledlampor sitter i rader

Belysningen i tornen består av energieffektiva led-lampor med lång livslängd.

en person har klättrat högst upp i tornet

Arbete på hög höjd. Belysningstornen är 42 meter höga.

Ett torn sätts på plats med lyftkran, man ser olika slags fordon på byggområdet

Det första belysningstornet sätts på plats med kran.