Samarbete ska skapa fler jobbmöjligheter

Uddevalla kommun har tecknat ett nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet samt för att stärka kompetensförsörjningen till företagen i Uddevalla.

Bild på personer från Uddevalla kommun

Personer från vänster: Kornelia Hedqvist Magnusson, Rehabvägledare Samordningsförbundet Väst, Annelie Albinsson och Johanna Nilson Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen, Birgitta Hansson Studie och yrkesvägledare, Uddevalla vuxenutbildning, Anna Erlandsson Konsulent Arbetsmarknadsenheten, Anna Berneland Koordinator Arbetsmarknadsenheten/ Jobbcentrum, Christian León Lundberg förste socialsekreterare Försörjningsstöd.

Det nya avtalet innebär en utökning av parternas befintliga samverkansforum Jobbcentrum. För att detta ska vara möjligt finns det idag två arbetsgrupper inom Jobbcentrum som arbetar med de två inriktningarna – samverkan kring individ och samverkan kring kompetensförsörjning.

För att påskynda individers etablering i arbetslivet ska Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen samverka på individnivå.

- Vi har gemensam handläggning samt samtal med flera parter samtidigt. Det innebär en gemensam planering av parterna för att få individer mot arbete, studier eller annan försörjning, säger Anna Berneland, koordinator på arbetsmarknadsavdelningen och Jobbcentrum.

Det andra spåret är att stärka kompetensförsörjningen till företag i Uddevalla. Det ska ske genom samsyn och samordning mellan Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen.

- För att möta behovet ska vi tillsammans med arbetsgivarna hitta nya vägar som bland annat jobbspår och skräddarsydda utbildningsinsatser. Vi ska även utveckla samarbetet så att vi bättre kan matcha personer mot arbetsgivarens kompetenskrav samt vara ett stöd för de arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering, fortsätter Anna.

Det finns flera parter från Uddevalla kommun som är med i överenskommelsen för att skapa gränsöverskridande arbete och lösningar, vilka är försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och gymnasieskolan.

- Nyckeln i överenskommelsen att vi samlar olika verksamheter inom kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen för att gemensamt arbeta mot att få ut individer på arbetsmarknaden avslutar Anna Berneland.