Så ska Uddevalla få ett bättre företagsklimat

Över 100 företag har anmält sitt intresse. Under hela vecka 9 åker politiker och tjänstepersoner från Uddevalla kommun ut på ett företagsmaraton – med syftet att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen.
– Det är ett sätt att rivstarta arbetet som vi ser kommer pågå under många år framöver, säger Per Bäckström, chef för avdelningen näringsliv och samhälle.

Bild på Per Bäckström.

”Vill lyssna på vad de har att säga”. Per Bäckström är chef för avdelningen näringsliv och samhälle i Uddevalla kommun, och en av personerna somkommer att medverka under kommunens företagsmaraton vecka 9.

Bakgrunden till initiativet om ett företagsmaraton kommer från Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. En ranking där Uddevalla placerade sig i bottenskiktet, på plats 241 under 2022.

– Det finns olika sätt att mäta företagsklimatet i en kommun. Rankingen som Svenskt Näringsliv gör har blivit tongivande.

Den är kvalificerad eftersom den dels bygger på en del strukturella faktorer som vart i Sverige man ligger och vissa aspekter som inte går att påverka. Men sen får företagen också svara på en del frågor om hur man upplever sin situation på olika sätt, säger

Per Bäckström och fortsätter:

– Jag tycker att det är ett bra verktyg eftersom det ger resultat på djupet. Plats 241 är för svagt, det måste vi göra någonting åt. Det är därför vi vill träffa företagen och lyssna på vad de har att säga. Sen analysera och skapa en handlingsplan.

Kommunens företagsmaraton kommer att pågå hela vecka nio och är första steget i det förändringsarbete som inletts för näringslivet. Därtill har en näringslivsgrupp blivit tillsatt, med representanter från samtliga av kommunens förvaltningar.

Åker ut och träffar företagen

– Vi ser det som en fråga för hela den kommunala organisationen. När vi åker ut nu under vecka 9 är vi en konstellation med mig, kommundirektören Malin Krantz, kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson (SD), vice ordförande Henrik Sundström (M), kommunikationschef Mats Eliassonmed flera andra.

– Vid nästa tillfälle är det en annan konstellation. Poängen är att det inte bara blir ett möte och sen tyst. Det här är ett arbete som kommer att pågå regelbundet under lång tid för att vi successivt ska utvecklas och förbättra vår ranking, säger han.

Vad räknar ni med att få höra när ni är ute? Finns det något specifikt som flera företag är missnöjda med?

– Det törs jag inte sia om. Men ser man till resultatet från förra årets enkät var det många som upplevde att attityden från kommunen till företagen var för svag. Det är inte bra, där är det viktigt för oss att signalera. Vi behöver ställa frågan vad vi kan göra bättre.

Sen kommer vi analysera svaren, hitta åtgärder för en handlingsplan och framför allt kommunicera. Det är viktigt att företagen ser att vi arbetar aktivt med frågan.

Bidrar till kommunens tillväxt

Per Bäckström har tidigare varit kommundirektör i tre andra kommuner, och arbetat mycket med den här typen av frågor. Han ser ett välmående näringsliv som en av grundbultarna för kommunens utveckling.

– Tillväxt är viktigt. De små kommunerna blir allt mindre, medan de stora blir allt större. Mediankommunen i Sverige har 16 000  invånare idag, vilket är väldigt lågt. Att ha ett bra klimat för företagen där de känner sig sedda och betrodda av kommunen som medspelare är jätteviktigt. Det ger arbetstillfällen, skapar tillväxt och leder också till ökade skatteintäkter. Vi tror att det är nödvändigt och kommer skapa bättre förutsättningar för hela Uddevalla, säger Per Bäckström.