Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 8 mars

Onsdagen den 8 mars sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Vision för Uddevalla kommun.
  • Strategisk plan 2023- 2026 med kommunfullmäktiges styrkort.
  • Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt kalkyl.
  • Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens infrastruktur, etapp 1-2.
  • Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning och specifikt ägardirektiv.

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kallelse kommunfullmäktige 2023-03-08

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE