Kommunfullmäktiges ordförande träffade Japans ambassadör

Nyligen fick kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson träffa Japans ambassadör Noke Masaki i Stockholm. Vid besöket överlämnades gåvor från Uddevalla kommun.

Christina Nilsson står tillsammans med Japans ambassadör, det är mycket folk i bakgrunden

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson träffade nyligen Japans ambassadör Noke Masaki på en tillställning i Stockholm.

Uddevalla har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med vänorten Okazaki i Japan, med internationella utbyten mellan elever i grundskola och gymnasiet. Med anledning av detta fick Uddevalla kommun en inbjudan till ett gemensamt firande av kejsarens födelsedag i ambassadörens residens i Stockholm.

Vid sammankomsten närvarade bland annat två ministrar, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson, ambassadörer från andra länder, landshövdingar och representanter från andra kommuner.

- Det var trevligt och ett bra tillfälle att knyta nya kontakter och prata om vårt vänortssamarbete. Vi har ett berikande vänortssamarbete, i år firar vi att Uddevalla haft vänskapliga relationer med staden Okazaki i Japan i 55 år, säger Christina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i Vänortskommittén.

Läs mer om Uddevallas vänorter