Orange vädervarning från SMHI

SMHI varnar för att det under tisdag och onsdag kommer att vara tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder. Detta kan bland annat leda till trafikstörningar och elavbrott.

snö med spår

Enligt SMHI kan det falla 15-25 centimeter snö under tisdag och onsdag.

Varningen gäller från tidig morgon tisdag 7 mars till onsdag 8 mars. Enligt SMHI kan det komma mellan 15-25 centimeter snö lokalt, i kombination med stark blåst.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Följ vädervarningarna på SMHI

Trafikverket
Västtrafik