Torggatan stängs av för renovering

Nu är det dags för Torggatan att få en uppfräschning på samma sätt som andra gator i centrala Uddevalla. Under tiden för arbetet stängs Torggatan av från all trafik. Arbete startar under denna veckan och pågår fram till september.

Bild på Torggatan i solljus

Torggatan i centrala Uddevalla får nu en uppfräschning med ny gatubeläggning och ny belysning.

Nu stängs Torggatan av för genomfartstrafik mellan Kungstorget och Kilbäcksgatan, enligt skiss nedan. Gatan ska byggas om och få nytt underlag och därefter beläggas med smågatsten. Trottoarerna på båda sidor ska få släta grå betongplattor. Gatan får samtidigt ny dränering och nya belysningsstolpar.

Arbetet med Torggatan kommer att pågå parallellt med arbete på Trädgårdsgatan. Gatorna kommer inte att stängas av samtidigt för att så långt som möjligt undvika problem i trafiken. Arbetet kommer istället att varvas mellan gatorna. Under tiden Torggatan är avstängd för genomfartstrafik så är alltså Trädgårdsgatan öppen för trafik i ordinarie färdriktning.

Arbetet med Torggatan kommer att pågå fram till september med uppehåll under semestertid (vecka 28-31) i juli.

Vi ber om överseende och förståelse under tiden förbättringsarbetet pågår. I höst har vi en ny, fin Torggata i centrum.

Tack för att du visar hänsyn i trafiken!

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare Anders Löfström, telefon 0522- 697409

En skiss som visar gatorna i centrala stan där Torggatan är markerad i rött

Skiss som visar den del av Torggatan som stängs av (Klicka på bilden för att se en större bild)