Nu är det klart vilka som tävlar om kommunens naturpris 2022

Nu är fyra kandidater utvalda för att tävla om kommunens naturpris. Vinnare presenteras på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 16 mars.

Bild på en blomsteräng med prästkragar

Nu är det klart vilka fyra kandidater som tävlar om kommunens naturpris för insatser under 2022.

Naturpriset delas ut för att uppmärksamma personer som gjort insatser för att gynna naturen och bevara den biologiska mångfalden i Uddevalla under föregående år. Vem som helst har kunnat nominera någon för en insats och det lämnades in 13 nomineringar för insatser under 2022.

Bland de nominerade har nu fyra kandidater valts ut och ska presenteras för samhällsbyggnadsnämnden den 16 mars. Nämnden avgör då vem som får priset. Priset består av ett insektshotell med pristagarens namn ingraverat.

- Så roligt att läsa om alla viktiga och fina insatser som gjorts för biologisk mångfald, det var inte lätt att välja bara fyra kandidater bland alla insatser. Vi tackar alla som lämnat in nomineringar! Nu ska vi presentera de fyra utvalda för vår samhällsbyggnadsnämnd. Vinnare kan vi meddela efter sammanträdet 16 mars, säger kommunekolog Sofia Stengavel som tillsammans med kommunens grupp för friluftslivsutveckling har valt ut de fyra kandidaterna.

Här kan du läsa mer om de fyra kandidaterna till kommunens naturpris 2022!

Vardagsvandrargruppen i Friluftsfrämjandet Ljungskile

Initiativtagare är Torkel Torkelsson, Stefan Edman o Göran Klang tillsammans med ”Vardagsvandrarna i Ljungskile”.

Gruppen nomineras för flera insatser för den biologiska mångfalden i Ljungskile. Gruppen har bland annat återupprättat en slåtteräng på den gamla gården Norra Fjället på Bredfjället där de har sått en äng, restaurerat odlingsrösen, byggt insektshotell och anordnat slåttergille. Dessutom har gruppen anlagt en ”minislåtteräng” i Badhusparken i Ljungskile. Vid gården Nya Försöket har marken röjts och drygt 20 olika trädslag har märkts med informationsskyltar och bildar ett litet ”Arboretum”.

Projekt Fjordtorsk/Stiftelsen Byfjordens framtid

Initiativtagare är Lars-Olof Axelsson

Nomineras för åtgärder med att återskapa en frisk Byfjord full av fisk. Projektet startades i samarbete med Uddevallas Rotaryklubbar. Projektet har bland annat satt ut konstgjorda rev i Byfjorden för att skapa boplatser för torsk och hummer, och arbetar för att få en ökad halt syre i Byfjorden samt att minska antalet predatorer genom avskjutning av skarv och säl.

Vandringsled och naturvårdsavtal - Majorberg

Initiativtagare: Hampus Ericsson & Fabienne Ericsson, markägare

Nomineras för arbetet att bevara den värdefulla miljön runt Kärraån. Marken har på initiativ av markägaren skyddats genom ett naturvårdsavtal med kommunen. Nu iordningställs en vandringsled för att visa upp områdets stora naturvårdsvärden. Vandringsleden utgörs av en tillgänglig rundslinga med grillplatser och informationstavlor, och är anlagd på ett varsamt sätt för att områdets värden inte ska påverkas. Leden invigs i maj och allmänheten kommer att bjudas in till evenemanget.

Christina Svensson, Röds gård

Initiativtagare: Christina Svensson

Nomineras för sin insats som inspiratör för andra om vad alla kan göra själva för att öka den biologiska mångfalden. Christina arbetar aktivt på en mängd olika sätt att öka mångfalden och för att gynna pollinerare på Röds gård utanför Uddevalla. Bland annat har hon planterat sälg på ett kalhygge, borrar insektshotell på flera ställen runt om gården, hon har slutat klippa gräsmattan för att få fram ängsväxter. Christina är anlitad för att hålla föredrag på Bergs trädgård om hur vara och en kan bidra till den biologiska mångfalden och kommer ha en fågelholkstillverkardag. Hon förmedlar sina kunskaper med entusiasm, glädje och framåtanda.

Har du frågor om naturpriset?

Kontakta kommunekolog Sofia Stengavel, telefon 0522 - 69 73 11