Ny vision för Uddevalla kommun och ny strategisk plan

Samtliga partier i Uddevalla kommun har arbetat fram ett förslag på en ny vision för Uddevalla kommun. Visionen ska vara ett långsiktigt strategiskt styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade igår onsdag att den nya visionen ska godkännas. Fullmäktige beslutade också om en ny strategisk plan.

Flygbild över Gustafsberg

Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, företagare och turister.

Den nya visionen för Uddevalla kommun är:

Uddevalla - en plats för hela livet

En plats: Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela: Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun.
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro.

Livet: Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss.
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.

Ny strategisk plan

Kommunfullmäktige beslutade också om den nya strategiska planen, som utgår från förslaget till ny vision. Planen innehåller den politiska majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för mandatperioden och åtta prioriterade områden. Den innehåller också kommunfullmäktiges styrkort för 2023-2026.

De tre kompassriktningarna i den strategiska planen är:

Uddevalla kommun

- en kommun att lita på
- ständig utveckling
- ekonomisk balans

Inom dessa tre kompassriktningar finns de åtta prioriterade områdena: trygghet, arbetsmiljö, kärnverksamhet, bättre företagsklimat, utveckla välfärden, arbetslinje, energiförsörjning, god ekonomisk hushållning.

Strategisk plan 2023-2026 Pdf, 8.3 MB. (pdf för utskrift)