Ungdomsfullmäktige sammanträder måndag 13 mars

Måndag 13 mars har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomar sitter vid ett u-format bord i en pelarsal med röd matta

Ungdomsfullmäktige sammanträder på måndag 13 mars.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 13 mars:

  • Samarbete med organisationen Vi Unga och anordnande av ungdomsdag
  • Enkätutskick till skolor om skolmaten
  • Medborgarförslag från Yngve Davidsson om en manifestation för fredliga och inkluderande samhälle

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll