Parkeringar vid Rimnershallen flyttas

Åker du bil eller cyklar till Rimnershallen? Nu är parkeringsytan framför Rimnershallen avstängd tills vidare med anledning av det pågående bygget av Rimnersvallen. Besökare hänvisas istället till parkeringen som ligger nedanför nya Rimnersbadet, på söder sida om Kolonnvägen.

Nya Rimnersbadet med snö och en trekantig orange trafikskylt

Parkeringsytan till vänster i bild framför Rimnershallen och Rimnersbadet är avstängd tills vidare. Besökare hänvisas till parkeringen till höger i bild, på söder sida om Kolonnvägen.


Du som ska besöka Rimnershallen kan använda de allra första parkeringarna längs Kolonnvägens södra sida, nedanför Rimnersbadet. De parkeringar som ligger längre bort längs Kolonnvägen är avsedda för de byggarbetare som nu arbetar på Rimnersområdet. Skyltar finns uppsatta på parkeringsområdet som visar var du kan parkera.

Cyklar du till Rimnershallen och behöver parkera din cykel? Då kan du ställa din cykel på anvisad plats, se karta nedan.

- Vi stänger av hela parkeringsytan som finns framför Rimnershallen nu och den kommer att vara avstängd tills vidare. Vi behöver flytta ut de bodar och andra upplag som idag finns inne på Rimnersvallen för att få möjlighet att arbeta vidare med vallen, säger Cecilia Wahlskog, projektledare.

En karta där bland annat cykelparkeringar och parkeringar är utmärkta med text
Skyltar på parkeringen som visar var personal respektive personal kan parkera

Skyltar på parkeringen som ligger söder om Kolonnvägen.