Nominera till årets folkhälsopris

Vem eller vilka vill du nominera till Uddevalla kommuns folkhälsopris? Folkhälsopriset syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Glada människor står och tittar in i kameran

Vem eller vilka ska få årets folkhälsopris?

Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för invånare i Uddevalla kommun. Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom, som delas ut vid offentligt sammanhang i juni.

- Folkhälsa är oerhört viktigt och ett mått på hur välmående och fungerande ett samhälle är. Med priset vill vi uppmuntra de som gör fina insatser inom folkhälsoområdet och inspirera andra att arbeta med folkhälsa, säger Emelie Eék, folkhälsostrateg.

Finns det någon eller några som du tycker ska ha årets folkhälsopris? Nu är nomineringen öppen, välkommen med ditt förslag!

Nominera och läs mer om folkhälsopriset