Vilka ska få kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarpris?

Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns ungdomsledarpris, kulturstipendium och kulturpris 2023? Nu är det dags att föreslå kandidater, senast 30 april behöver vi ha fått in alla förslag.

Det är personer som bor i Uddevalla kommun, eller som i sin verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun, som har rätt att få pris eller stipendier.

Föreslå vem som ska få ungdomsledarpris

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som varit ledare för barn eller ungdomar under en längre tid. Det är styrelsen i en ideell förening som får föreslå att priset tilldelas en ledare i föreningen.

Föreslå vem som ska få kulturpris

Kulturpriset delas ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet i Uddevalla. Kulturpris kan även gå till en grupp personer eller en organisation. Pristagaren ska under lång tid verkat för kulturlivet i Uddevalla.

Sök kulturstipendium

Uddevalla kommuns kulturstipendium är ett arbets-, rese- och studiestipendium som delas ut till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet. Skriv och berätta om din bakgrund och till vilket ändamål du söker stipendium. Kulturstipendium kan även gå till en grupp personer eller en organisation.

Lämna förslag och ansökningar senast 30 april

Lämna in förslag och ansökningar senast 30 april 2023. Priser och stipendium kommer att delas ut i samband med evenemanget Parksommar i augusti.

Skicka in ansökan eller förslag till: kulturfritid@uddevalla.se eller Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla.

För mer information

Upplysningar om kulturpris och kulturstipendium: Stellan Hedendahl, telefon 0522-69 65 3
Upplysningar om ungdomsledarpris: Jonas Hansson, telefon 0522 -69 65 48

Ungdomsledarpris

Kulturpris

Kulturstipendium