Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Äntligen vår! Nu på måndag 27 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

en sopmaskin på en landsväg som tar upp gruset

Ett vårtecken! Nu börjar vi sopa upp vinterns grus.

Det kommer att vara parkeringsförbud på de gator där sopning pågår. De gator som har parkeringsförbud kommer att skyltas upp 48 timmar innan sopningen startar.

- Vi har haft en lång och sen vinter med många kraftiga snöfall, därför ligger det stora mängder grus ute på våra gator och vägar. Vi börjar sopa på måndag och vår målsättning är att allt grus ska vara upptaget innan 1 juni, Fredrik Stengavel, enhetschef gata/park drift.

Har du en fastighet? Tänk på att grus från din fastighet inte får sopas ut till gatan. Gruset ska tas omhand på den egna fastigheten.

Preliminär tidplan för upptagning av vintergrus

Område norr. Sopningen startar vecka 13, och sker i denna ordning under de följande veckorna

 1. Strömstadsvägen, Fjällvägen, Fridhem, Huvudcykelstråk mot centrum Fasseröd, Unneröd, Hovhult
 2. Kurveröd
 3. Hogstorp, Källdal, Kissleberg
 4. Ljungskile
 5. Bleket, Jacobsberg, Elseberg
 6. Helenedal, Dalaberg, Vännerberg
 7. Skogslyckan

Område syd. Sopningen startar vecka 13, och sker i denna ordning under de följande veckorna

 1. Centrum, Kampenhof, Huvudcykelstråk mot centrum
 2. Bohusgården, Kapelle
 3. Östrabo
 4. Gustavsberg, Lindesnäs, Göteborgsvägen
 5. Äsperöd, Tureborg
 6. Lane Fagerhult, Kyrkbyn, Kuröd
 7. Walkeskroken, Söder

Prioriteringsordning inom respektive område är

 1. Större cykelstråk
 2. Övriga gång och cykelbanor
 3. Gator och vägar

Här är det parkeringsförbud

Vecka 13
Onsdag: Brattgatan, Karl Gustavsgatan, Jarlsgatan, Skansplan, Strömstadsvägen Öst,
Fredag: Strömstadsvägen Väst, Stjärngatan, Anngretebergsgatan, Underåsgatan, Torggatan

Vecka 14
Onsdag: Packhusgatan, Timmermansgatan, Sunnerödsvägen, Lagmansgatan, Mariebergsvägen
Fredag: Hålgjutegatan, Anders Knapes väg, Mariebergsvägen, Föreningsgatan, Bangatan

Vecka 15
Onsdag: Valhallavägen
Fredag: Walkeskroken, Kaparegatan

Vecka 16
Onsdag: Jakobsbergsgatan, Elsebergsgatan, Fredriksbergsgatan, Skolgatan
Fredag: Vesslevägen, Bävergiljan, Älgstigen

Vecka 17
Onsdag: Majorsgatan, Idunavägen, Storgatan, Floragatan
Fredag: Bragevägen, Hallbergsgatan, Smörbräckevägen, Majgatan, Helgonabacken, Hattmakaregatan, Snickaregatan, Muraregatan, Skepparevägen.