Fler vill ha energi- och klimatrådgivning

Energimyndighetens senaste uppföljning visar på rekordhögt söktryck till energi- och klimatrådgivning i hela landet. Klimatrådgivare Eva Ginstrup berättar att många har frågor om uppvärmning, värmepumpar, solceller och elavtal.

Nya siffror från Energimyndigheten visar att det är stor efterfrågan på kommunal energi- och klimatrådgivning i hela Sverige. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

Aktuellt med energieffektivisering

Eva Ginstrup är energi- och klimatrådgivare för Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Eva och hennes kollegor har också märkt av det stora intresset:

- På grund av det höga elpriset så har energieffektivisering blivit väldigt aktuellt och investeringsviljan är hög. Många har frågor om uppvärmning, värmepumpar, solceller och elavtal. Vi har bråda dagar att lotsa rätt i besluten för att ringa in rätt åtgärder. Det är mycket som händer och resultaten är bestående, säger Eva.

Om du är en av dem som vill ha råd och stöd kring energi och uppvärmning finns mer information här på uddevalla.se:

Energi och uppvärmning - Uddevalla kommun

Här hittar du också kontaktuppgifterna till våra klimatrådgivare:

Energi- och klimatrådgivning - Uddevalla kommun

Rådgivningen ger effekt

Energimyndighetens uppföljning visar att rådgivningen har effekt då nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. ERK erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Läs Energimyndighetens rapport

Om du vill läsa hela uppföljningen från Energimyndigheten hittar du rapporten på myndighetens webbplats:
Fördjupad uppföljning energirådgivning - Energimyndigheten