Belysningsplan för trygg utomhusmiljö

Bra belysning är viktigt för att trivas på gator, vägar och parker dygnet runt. Uddevalla kommun har därför tagit fram en belysningsplan med fokus på människor, energibesparingar och miljö.

Maria Lundbäcks plats i centrala Uddevalla. Foto: Cecilia Eklind Ljusstudion Eklind / Hulusjö.

För att belysningen på gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser ska vara så bra som möjligt har Uddevalla kommun tagit fram en belysningsplan.

Belysningsplanen är ett hjälpmedel för att skapa en trygg och säker utomhusmiljö där människors behov, miljö, energieffektivisering och framtida belysningsstyrning är viktiga delar. I belysningsplanen lyfts också frågor om ljusföroreningar och ekologi.

Inventering dag- och kvällstid

Belysningsplanen har tagits fram på beställning av samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av belysningskonsultsföretag TRS Consulting och Ljusstudion Eklind / Hulusjö. En omfattande inventering av befintlig belysning har gjorts både dag- och kvällstid. Belysningsplanen kommer att revideras var femte år för att vara aktuell.

Läs Uddevalla kommuns belysningsplan

Du hittar belysningsplanen på webbsidan för Belysning och trafik:

Frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta gatuingenjör Elena Tibblin på telefon 0522-69 63 24.