Uddevalla kommun är ålagd att betala upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten gör bedömningen att Uddevalla kommun gjort fel vid upphandling i samband med förstudien till Medborgarhuset. Förvaltningsrätten beslutar därför att Uddevalla kommun skall betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Illustration medborgarhuset

Idéskiss medborgarhus i Uddevalla centrum, framtagen av Wingårdhs arkitektkontor.

Under 2021 inleddes arbetet med att ta fram en förstudie till nya Medborgarhuset i centrala Uddevalla. I förstudien ingick flera olika delar, bland annat geoteknisk undersökning, behovsanalys, klimatpåverkansanalys, arkitektunderlag med mera. De olika rapporterna togs fram under olika faser i förstudiearbetet och av teknisk expertis inom aktuellt område, och upphandlades var för sig.

Konkurrensverket har överklagat Uddevalla kommuns upphandlingsförfarande till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ger nu Konkurrensverket rätt, och anser att samtliga delar i förstudien istället skulle upphandlas genom en gemensam upphandling och annonsering enligt Lagen om offentlig upphandling. Uddevalla kommun måste därför betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Med hänsyn till Förvaltningsrättens dom kommer Uddevalla kommun att se över rutiner för liknande och framtida projekt.

Läs hela domen från Förvaltningsrätten Pdf, 994.6 kB. (pdf för utskrift)