Parkering utan extra avgifter

Uddevalla kommun har kommit överens med leverantörerna av digitala parkeringstjänster. Från 5 april betalar man endast parkeringsavgift.

Bild på bilar på parkering

- Nu har vi tillsammans med leverantörerna kommit fram till en bra lösning. Det är nu fritt från startavgifter oavsett vilken leverantör man väljer att använda säger Paula Nyman, enhetschef gatu-och parkförvaltning på Uddevalla kommun.

Från den 5 april är det endast parkeringsavgiften som ska betalas på Uddevalla kommuns parkeringar. Inga andra startavgifter eller administrativa avgifter ska läggas på den som parkerar.

- Vi har tillsammans med leverantörerna säkerställt att kommunfullmäktiges beslut om avgifter och taxor för parkeringar efterlevs. Vi vill också fortsätta att utveckla digitala tjänster i Uddevalla kommun och då ska det förstås vara lätt och tillgängligt att kunna betala parkeringen genom appar och SMS-tjänster, fortsätter Paula.

Det har hela tiden varit möjligt att välja digitala betaltjänster utan start- och serviceavgift eller betala med kort och mynt.