Vad vill du fråga en politiker?

Var med på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde i april. Vi behöver din fråga skriftligen senast fredagen den 7 april.

Onsdagen den 12 april är det dags för kommunfullmäktige och denna gång hålls mötet i Bokenäs bygdegård med start klockan 17.30.

En punkt på mötet kommer att vara allmänhetens frågestund. Då har du möjlighet att ställa frågor till ordföranden i nämnder och bolag, kommunalråd och partiernas gruppledare.

Har du en fråga som du vill ställa?

Då är du varmt välkommen att skicka in din fråga till kommunfullmäktiges sekreterare. Vi behöver din fråga senast fredagen den 7 april och du mejlar den till sebastian.johansson@uddevalla.se

Bra att känna till

För att vi ska få en så bra frågestund som möjligt gäller följande:

  • Din fråga ska handla om något som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. Den får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller organisationer utan ska ha ett allmänt intresse.
  • Du ska helst närvara på sammanträdet den 12 april och ställa din fråga muntligt. Du får också möjlighet att yttra dig över svaret.
  • Du kan ställa din fråga till ordföranden i nämnder och bolag, kommunalråd och partiernas gruppledare.

Frågor

Kontakta kommunfullmäktiges sekreterare sebastian.johansson@uddevalla.se om du har frågor eller vill veta mer.