Kommunfullmäktige sammanträder på Bokenäs bygdegård den 12 april

Onsdagen den 12 april sammanträder kommunfullmäktige på Bokenäs bygdegård klockan 17.30. Delta gärna på allmänhetens frågestund och skicka in din fråga senast den 7 april.

Bra att veta om webbsändningen

Kommunfullmäktiges aprilmöte anordnas på Bokenäs bygdegård och vi kommer att webbsända som vanligt. Eftersom vi befinner oss utanför vår ordinarie sammanträdeslokal kan vi inte garantera direktsändning på grund av osäkerhet kring nätverkskapaciteten.

Om vi skulle få problem med direktsändningen kan du titta på mötet dagen efter i stället. Du hittar länken till webbsändningen nedan:
WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Allmänhetens frågestund

Vid detta mötestillfälle är det också dags för allmänhetens frågestund som du kan läsa mer om i en tidigare nyhet. Observera att du behöver skicka in din fråga i förväg, senast den 7 april.
Vad vill du fråga en politiker? - Uddevalla kommun

Ärenden

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte:

  • Revisionsberättelse 2022 för Uddevalla kommun samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder, styrelsen och beredningar
  • Årsredovisning 2022 för Uddevalla kommun
  • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har avgjorts den 28 februari 2023
  • Kommunstyrelsens svar på granskningsrapport om kommunens långsiktiga ekonomiska ställning
  • Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om att få starta nybyggnation av Myråsens förskola, Dalaberg 1:1, enligt kalkyl

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLLKommunfullmäktiges kallelse 2023-04-12

Frågor

Om du har frågor om kommunfullmäktiges möte är du välkommen att kontakta kommunsekreterare Sebastian Johansson, sebastian.johansson@uddevalla.se