Kök i förskolor renoveras till serveringskök

Under våren kommer flera förskolekök renoveras och ställas om till serveringskök. De kommer att få mat levererad till sig från ett centralkök. Det gör man för att få en säker mathantering och en bra arbetsmiljö för personalen. Bakgrunden är den köksutredning som gjordes 2021.

Under våren har kommunen gjort en förstudie för att prioritera och planera för ombyggnad av kök i förskolan.

Renoveringsarbeten i de mest prioriterade köken kommer att påbörjas nu i vår. Det gäller till att börja med de tre förskoleköken:

  • Myntets förskola
  • Jakobsbergs förskola
  • Ängabo förskola

Därefter startar renovering, troligen i höst, i Hogstorps förskola.

Köken kommer att byggas om och renoveras för att ställa om till serveringskök. Det innebär att köken kommer att ta emot och servera mat som tillagas i större centralkök.

- Planering av arbeten görs i samråd med rektor och kommer inte påverka barnen i förskolan. I några kök ska vi bara komplettera med nya elkontakter för att möjliggöra fler värmeskåp. I andra kök ska vi byta hel utrustning. Arbetena kommer att ta olika lång tid beroende på vad som ska göras, från en dag till tre månader ungefär, säger Charlotte Kvist, avdelningschef för måltid och lokalvård.

Bakgrunden är den köksutredning som gjordes 2021. Utredningen visade att just dessa kökens utformning och standard inte når upp till gällande krav enligt arbetsmiljö- och livsmedelslagstiftning.

- Nu fixar vi till köken så att vi säkerställer en säker mathantering och bra arbetsmiljö för vår kökspersonal, säger Charlotte.

Har du frågor?

Om du har frågor om ombyggnationerna är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter.