Gröna lån för Ramnerödsskolan och Uddevallas nya brandstation

Uddevalla kommun bygger hållbart och energieffektivt. Nu får både om- och tillbyggda Ramnerödsskolan och bygget av Uddevallas nya brandstation klartecken för gröna krediter av Kommuninvest. Det innebär att finansieringen av dessa projekt kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.

Uddevallas nya brandstation, man ser en hög mast och en svart byggnad med röda garageportar

Uddevallas nya brandstation

Uddevalla kommun har under flera år arbetat med att bygga energieffektiva byggnader.

Ramnerödsskolan är precis om- och tillbyggd med större idrottshall, idrottsplats, nya lekmiljöer utomhus och ljusa, inspirerande och moderna skollokaler inomhus. Skolan är energieffektiv, och har bland annat solceller på taket, fjärrvärme och en modern ventilation som styrs av mängden koldioxid och temperatur i rummet.

Uddevallas nya brandstation håller på att byggas och kommer att stå klar i höst. Brandstationen byggs med allra senaste teknik för att vara energieffektiv. Byggnaden kommer att värmas med fjärrvärme och ha solceller på taket.

Solcellerna på brandstationen och på Ramnerödsskolan kan vardera producera cirka 80 000 kilowattimmar per år.

”Ett kvitto på att vi arbetar hållbart”

- Båda dessa byggprojekt får godkänt som Gröna byggnader av Kommuninvest, den bank där vi i Uddevalla kommun tar våra lån. Det är väldigt roligt och ett kvitto på att vi arbetar hållbart. Trenden i hela finansvärlden är att man försöker premiera hållbara investeringar, säger Bengt Adolfsson, ekonomichef i Uddevalla kommun.

Brandstationen och Ramnerödsskolan är de första objekten som Uddevalla kommun ansökt om gröna krediter för hos Kommuninvest och fått klartecken för.

Kriterier för gröna krediter hos Kommuninvest

Alla projekt måste:

  • främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller regionen
  • vara förenliga med Sveriges miljömål eller regionala miljömål
  • ha som mål antingen en minskning eller anpassning till klimatförändringen, eller vara ett projekt som handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring.

Mer information om Gröna lån inom Kommuninvest

Utemiljö och delar av Ramnerödsskolan, man ser solceller på taket

Ramnerödsskolan