Underhållsarbete på Kapellevägen

Kapellevägen är stängd för genomfartstrafik från vecka 17 och framåt på grund av underhållsarbete. Arbetet påbörjas under vecka 16.

Bild på karta över avstängning

Gående kommer kunna ta sig förbi under arbetets gång. Boende på Tenngjutaregatan och fastigheterna Kapellevägen 2,4,6,8 och Kristinebergsvägen 2 samt blåljuspersonal har tillåtelse att passera.

Gatan kommer få en ny beläggning och det kommer att byggas ett upphöjt övergångställe vid Hovslagaregatan för en säkrare miljö för gående. Belysningen bytas ut samt en ny bredare trottoar från viadukten och upp till Hovslagaregatan kommer byggas för trafiksäkerheten och för att öka tryggheten för gående.

Planerad byggtid är från vecka 17 till vecka 28. Arbetet kan bli klart tidigare.