Så jobbar en politiker – kommunstyrelsens ordförande

Är du nyfiken på hur en kommun styrs och vad de olika politiska nämnderna gör? Då ska du läsa vår intervjuserie där Uddevalla kommuns nämndsordföranden svarar på frågor. Först ut är kommunstyrelsens ordföranden Martin Pettersson.

Foto på kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson framför Uddevallas stadshus.

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson.

Vad ansvarar kommunstyrelsen för?

-Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i en kommun och utses av kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Att verkställa innebär att man ser till att något blir gjort, och kommunstyrelsens jobb är att se till att det som kommunfullmäktige beslutar om blir verklighet.

En vanlig liknelse är att kommunstyrelsen är kommunens regering och att kommunfullmäktige är kommunens riksdag. Kommunstyrelsen har också uppsiktsplikt över alla kommunens nämnder. Det betyder att kommunstyrelsen även ska se till att det som beslutas i nämnderna genomförs.

Vad skulle du säga är kommunstyrelsens viktigaste uppgift?

-Att se till att besluten i kommunfullmäktige och nämnderna blir verklighet, och att förbereda ärendena som ska till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för Uddevalla kommuns ekonomi och utveckling.

Kan du ge exempel på ärenden som kommunstyrelsen hanterar?

-Kommunstyrelsens breda uppdrag visar sig i de olika typer av ärenden som vi hanterar. På kommunstyrelsens möten lyfts alltifrån säkerhetsfrågor till personalpolitik, stadsplanering, ekonomi, arbetsmarknadsfrågor och sponsring.

Hur kan man följa kommunstyrelsens möten?

- Om man är intresserad av vad som händer på kommunstyrelsens möten så kan man läsa både kallelser och mötesprotokoll här på uddevalla.se. Det går också att prenumerera på våra kallelser och mötesprotokoll så man får dem direkt till sin e-post.

Hur gör man om man vill få kontakt med en politiker i kommunstyrelsen?

- Då söker man i vårt register över politiker på uddevalla.se där man hittar kontaktuppgifter. Man kan också se vilka politiker som ingår i vilka nämnder.

Så jobbar en politiker – mer information

På vår samlingssida hittar du alla intervjuer och vi fyller på sidan löpande. Du kan också läsa vanliga frågor och svar om en kommuns organisation och styrning.