Arbetet på Göteborgsvägen pausat

Arbetet med att bygga farthinder på Göteborgsvägen är pausat. Arbetet skulle ha påbörjats idag men pausades under morgonen och ärendet kommer tas upp på samhällsbyggnadsnämndens kommande möte på torsdag 20 april för nytt beslut.

Bild på Göteborgsvägen

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut att inte anlägga farthinder i form av vägbulor vid övergångsställen på Göteborgsvägen. Nu tittar man på alternativa åtgärder.

Har du frågor?

Ring vårt kontaktcenter på telefon 69 60 00, eller kontakta vår projektledare Cecilia Wahlskog på telefon: 0522 – 69 73 18.

Länk till tidigare nyhet om byggnation