Uddevalla kommun arbetar aktivt för att minska användningen av droger

Uddevalla kommun arbetar aktivt med drogförebyggande arbete för att färre barn och unga ska prova eller börja använda droger och att antalet som använder ska minska.

Bild på personer från Uddevalla kommun och från Polisen som kommer att stå bredvid Kampenhof och prata.

Uddevalla kommun kommer finnas på plats vid Kampenhof vid tre tillfällen, den 17 april, 10 maj och 30 maj, från kl. 14 för att prata och svara på frågor om brott- och drogförebyggande arbete.

Ett annat indirekt mål är att fler elever ska gå ur skolan med godkända betyg. Det gör man genom att öka kunskapen hos barn/unga och viktiga vuxna om vad som händer när man använder alkohol, narkotika, dopning och tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).

- För att lyckas att minska användandet så arbetar vi i Uddevalla kommun tillsammans över verksamhetsgränserna mellan skola, fritid och socialtjänsten. Det drogförebyggande arbetet utförs av en mängd olika aktörer i Uddevalla och sker i olika samverkansformer, berättar Unni Norén, drogförebyggande samordnare på Uddevalla kommun.

Drogförebyggande samverkansgrupp

För att få en gemensam bild samt arbeta tillsammans på ett kunskapsbaserat och medvetet vis finns drogförebyggande samverkansgruppen. I den ingår drogförebyggande samordnare kommunövergripande samt för gymnasiet, ungdomspedagog och samordnare för Dalaberg och Skogslyckans på fritidsgård, tillståndsenheten, fältsekreterare, representant från grundskolan, Kompassen (öppenvårdsmottagning) samt polis.

- Det är viktigt att alla vi som arbetar med barn och unga i dessa frågor får möjlighet att mötas för att få en gemensam bild av hur läget ser ut i Uddevalla. Tillsammans kan vi göra gemensamma insats er i våra verksamheter som når större effekter. Vi vill att våra barn/unga ska möte samma budskap oavsett om de är på skolan, fritidsgården eller möter en vuxen på fritiden.

Den 25 april arrangerar Uddevalla kommun tillsammans med Polisen en föreläsning om unga och droger, där allmänheten är välkomna.

Drogfria platser

Tillsammans med polisen och Länsstyrelsen ingår Uddevalla kommun i ett pilotprojekt att arbeta med metoden Drogfria platser. Fokus ligger på att öka den upplevda tryggheten kring Kampenhof genom att försvåra droghanteringen samt genom att öka tillströmning av vuxna.

- Polisen har ökat sin närvaro på Kampenhof och i centrum vilket gett resultat. Vi har gjort en trygghetsvandring kring området, tillsammans med flera aktörer, för att titta på vad som kan tänkas behövas göras och vad som faktiskt är möjligt att göra för att öka den upplevda tryggheten, säger Unni och fortsätter. En viktig del är kommunikation, att både informera om allt arbete som Uddevalla kommun gör tillsammans med andra aktörer, men också i dialogform möta allmänheten för att få deras bild och upplevelser.

Uddevalla kommun kommer finnas på plats vid Kampenhof vid tre tillfällen, den 17 april, 10 maj och 30 maj, från kl. 14 för att prata och svara på frågor om brott- och drogförebyggande arbete.

Krogar mot Knark

För att minska förekomsten och användandet av narkotika på krogar i Uddevalla arbetar stadens restaurangägare, drogförebyggare samordnare, tillståndsenheten på Uddevalla kommun och Polisen med metoden Krogar mot Knark. Metoden bygger på kunskapshöjande utbildning för ägare och personal, framtagandet av policy och handlingsplan, diplomering med dekal samt ingå i det lokala nätverket. Kunskapshöjande utbildning kommer hållas nu i april.

- Krögarna är väldigt positivt inställda till arbetet och känner att det är viktigt att jobba med frågan då narkotika är ett samhällsproblem som även letat sig in på krogen. Tillsammans med polisen och tillståndsenheten har krögarna nu en metod för att snabbare förebygga, upptäcka och hantera narkotikasituationer på krogen. Vi vill ju ha en härlig trygg krogmiljö som lockar till sig fler kunder och bidrar till ett levande tryggt centrum, säger Unni.

100% Ren Hårdträning

För att förebygga förekomsten av dopningspreparat på våra träningsanläggningar har träningsanläggningar, Uddevalla kommun och polisen tillsammans påbörjat antidopningsmetoden 100% Ren Hårdträning.

- Arbetet mellan träningsanläggningar i Uddevalla, polisen och kommunen är igång. Utbildningsinsatser har genomförts för ägare och personal. Nu håller träningsanläggningar på att gå igenom policys och kommunicera till deras kunder att de arbetar efter metoden 100% ren hårdträning. Efter det får de en dekal att sätta upp för att vissa att de är diplomerade efter 100% ren hårdträning, berättar Unni.

- Under Antidopningsdagen, den 28 mars, uppmärksammade man arbetet genom information på träningsanläggningar samt att Polisen genomförde flera besök på träningsanläggningar. Besök som Polisen kommer fortsatt att göra, då dopning är en prioriterad fråga, avslutar Unni.