Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdag 20 april

Torsdag 20 april har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomsfullmäktige sitter vid ett u-format bord i en pelarsal

Ungdomsfullmäktige sammanträder 20 april.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 20 april:

  • Information och dialog om Rimnersbadet
  • Information och planering ungdomsdag 19 maj
  • Information och planering skolbesök

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll