Träbron på strandpromenaden stängs av tillfälligt

Träbron på strandpromenaden kommer vara avstängd för besiktningsarbeten, 24 och 25 april mellan klockan 09:00 – 15:00. 

Stradpromenadens bro i dimma

Bron på strandpromenaden stängs av under besiktningsarbete 24 och 25 april

Kommunen kommer under dagtid måndag och tisdag, 24 - 25 april att genomföra en besiktning av träbrons upphängning med hjälp av klättrare.

Det finns en risk att föremål kan falla ner under besiktningen och därför måste bron stängas av. Det går inte att passera bron under tiden då besiktningen pågår. Övrig tid kommer bron att vara öppen för passage.

Har du frågor?

Kontakta: Uddevalla kommun, gatuingenjör Fredrik Bottenmark, 0522-69 63 96